TROCHĘ HISTORII ARCHEOLOGII MIEJSCA. Jesienne olśnienia – czyli o badaniach archeologicznych 2006

Pierwsze archeologiczne badania sondażowe nowo odkrytego stanowiska przeprowadzono w dniach 9-20 października 2006 roku. Prowadzili je wówczas wspólnie dr hab. Mirosław J. Hoffmann z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz dr Arkadiusz Koperkiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego – obaj członkowie Towarzystwa Naukowego Pruthenia. Finansowanie badań zapewnił Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie. W badaniach wzięli udział studenci archeologii UG oraz członkowie Towarzystwa. Rezultaty tego pierwszego, rozpoznawczego sezonu badań zostały opublikowane we wspólnym artykule obu badaczy: Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Olsztynie w świetle wykopalisk archeologicznych i źródeł historycznych, opublikowanym w roku 2009 w materiałach pokonferencyjnych XVI Sesji Pomorzoznawczej (Szczecin 22–24 listopada 2007 r.). Artykuł ten zawiera szczegółową prezentację przeprowadzonych badań i pozyskanego materiału zabytkowego, ja przedstawię Państwu jedynie sformułowane wówczas przez Autorów konkluzje.

W trakcie prac badawczych założono trzy wykopy sondażowe na grodzisku

Minolta DSC
Wykop sondażowy w fosie grodziska – badania 2006.

oraz 4 na osadzie

Minolta DSC
Badania archeologiczne 2006 – osada

Badania archeologiczne 2006 – osada

sundythen_2006_004

Wnioskując z pozyskanego materiału (gównie ceramicznego), Hoffmann i Koperkiewicz wydzieli trzy fazy funkcjonowania zespołu osadniczego, złożonego z grodziska i osady przygrodowej.

Najstarszą, wczesnożelazną, fazę użytkowania kompleksu reprezentuje ceramika charakterystyczna dla V-III wieku przed Ch. Materiał wczesnożelazny nie był jednak dominujący, ustępował ceramice pochodzącej z młodszych okresów.

Druga faza użytkowania kompleksu przypadać miała schyłek tzw. kultury mazursko-germańskiej (druga połowa VIII do przełomu X i XI w.), czyli na okres przedwikiński i wikiński kultury pruskiej

Minolta DSC
Warstwa kulturowa z fragmentami naczynia ceramicznego w wykopie sondażowym na osadzie

Minolta DSC
Warstwa kulturowa z fragmentami naczynia ceramicznego w wykopie sondażowym na osadzie

natomiast trzecia faza miałaby obejmować okres od ok. połowy XI do początku XIII wieku. Przy czym zabytki odkryte w wykopach usytuowanych na Zaklętym Zamku wskazywałyby, że był on użytkowany raczej w młodszych fazach funkcjonowania kompleksu, chociaż Autorzy nie wykluczyli, że mógł zostać założony w okresie wczesnożelaznym. Już wówczas badacze wysunęli przekonanie, że ten zespół osadniczy pełnił ważną funkcję gospodarczą (na co pośrednio wskazują znalezione na osadzie monety arabskie z końca VIII wieku) w dorzeczu środkowej Łyny.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Dirham arabski odkryty w trakcie pierwszego sezonu badań na osadzie

Inspirujące rezultaty badań sezonu 2006 zwróciły również naszą uwagę na Łynę jako jedną z najważniejszych osi kulturowych dawnych ziem pruskich. O tym, że rzeki stanowią magistrale komunikacyjne i osie, wzdłuż których rozwijają się kultury w zasadzie wiemy od dawna. Zakładanie przez krzyżaków miast wzdłuż Łyny nie było oryginalnym projektem, tylko kontynuacją dobrze ugruntowanej praktyki. Jednak odkrycie osady w Lesie Miejskim dało istotną wskazówkę co do tego, czego należy jeszcze szukać wzdłuż biegu Łyny.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s