Sundythen w sześciu odsłonach – odsłona pierwsza.

Badania archeologiczne 2006 – jesienne olśnienia

Pierwsze archeologiczne badania sondażowe nowo odkrytego stanowiska przeprowadzono w dniach 9-20 października 2006 roku. Prowadzili je wówczas wspólnie dr hab. Mirosław J. Hoffmann z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz dr Arkadiusz Koperkiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego – obaj członkowie Towarzystwa Naukowego Pruthenia.

Minolta DSC

Finansowanie badań zapewnił Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie. W badaniach wzięli udział studenci archeologii UG oraz członkowie Towarzystwa.

Rezultaty tego pierwszego, rozpoznawczego sezonu badań zostały opublikowane we wspólnym artykule obu badaczy: Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Olsztynie w świetle wykopalisk archeologicznych i źródeł historycznych, opublikowanym w roku 2009 w materiałach pokonferencyjnych XVI Sesji Pomorzoznawczej (Szczecin 22–24 listopada 2007 r.). Artykuł ten zawiera szczegółową prezentację przeprowadzonych badań i pozyskanego materiału zabytkowego, ja przedstawię Państwu jedynie sformułowane wówczas przez Autorów konkluzje.

W trakcie prac badawczych założono trzy wykopy sondażowe na grodzisku oraz 4 na osadzie.

Minolta DSC
Minolta DSC
Minolta DSC

Wnioskując z pozyskanego materiału (gównie ceramicznego), Hoffmann i Koperkiewicz wydzieli trzy fazy funkcjonowania zespołu osadniczego, złożonego z grodziska i osady przygrodowej: najstarszą – wczesnożelazną – reprezentowaną przez ceramikę charakterystyczną dla V-III wieku przed Ch. Materiał wczesnożelazny nie był jednak dominujący, ustępował ceramice pochodzącej z młodszych okresów. Druga faza użytkowania kompleksu przypadać miała schyłek tzw. kultury mazursko-germańskiej (druga połowa VIII do przełomu X i XI w.), czyli na okres przedwikiński i wikiński kultury pruskiej;

Minolta DSC
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

natomiast trzecia faza miałaby obejmować okres od ok. połowy XI do początku XIII wieku. Przy czym zabytki odkryte w wykopach usytuowanych na Zaklętym Zamku wskazywałyby, że był on użytkowany raczej w młodszych fazach funkcjonowania kompleksu, chociaż Autorzy nie wykluczyli, że mógł zostać założony w okresie wczesnożelaznym. Już wówczas badacze wysunęli przekonanie, że ten zespół osadniczy pełnił ważną funkcję gospodarczą (na co pośrednio wskazują znalezione na osadzie monety arabskie z końca VIII wieku), a zapewne również społeczną, w dorzeczu środkowej Łyny.

W zasadzie (o czym jeszcze bardziej szczegółowo chciałbym napisać później) kolejne badania, w szczególności te prowadzone w roku 2013 z inicjatywy Towarzystwa Naukowego Pruthenia, potwierdzały, wzmacniały i doprecyzowywały przedstawione w tym pierwszym tekście o wykopaliskach w Lesie Miejskim tezy.

„Sędyty” to nie „Sundythen”

Ważnym wnioskiem płynącym z analizy przedstawionego przez Autorów artykułu sprawozdania z badań, na który chciałbym zwrócić dzisiaj uwagę, jest brak w materiale ceramiki średniowiecznej; brak też materiału późnośredniowiecznego i nowożytnego, co świadczy wyraźnie o tym, że badany kompleks osadniczy nie jest historyczną wsią „Sundythen” – wzmiankowaną w dokumencie lokacyjnym Olsztyna z 1353 roku.

Fakt że posługujemy się tą nazwą na określenie naszego stanowiska i całej ekspedycji archeologicznej ma charakter czysto umowny. Nie wiemy bowiem czy osada u stóp Zaklętego Zamku w okresie jej funkcjonowania miała jakąkolwiek (a jeśli to jaką?) nazwę.

O poszukiwaniu średniowiecznych Sędyt jeszcze napiszę.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s